Tablice adresowe

Mieszkańcy Brwilna właśnie zaczęli otrzymywać pisma polecone z Urzędu Gminy informujące o nadaniu adresu (nazwa ulicy i numer porządkowy). Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie, każdy właściciel posesji ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z nadanym numerem porządkowym i nazwą ulicy, w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia, pod groźbą kary grzywny lub nagany (Dz. U. z 2013 poz. 482 ze zm.). 

Tablice