Wywóz odpadów wielkogabarytowych

W związku ze zbliżającym się terminem wywozu odpadów wielkogabarytowych (27.03.2015), Urząd Gminy oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SITA Płock, za pośrednictwem Sołtysa Krzysztofa Perkowskiego informuje, że nie będą odbierane opony do maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych i duże ilości opon do samochodów osobowych. Wynika to z faktu, że firma ma umowę na wywóz odpadów powstających w gospodarstwach domowych.