Grobowiec Majora Poznańskiego

Grupa osób ze Stowarzyszenia TRADYTOR, która próbuje dbać o zapomniane zabytki, od kilku lat stara się podjąć działania mające na celu ratowanie znajdującego się przy naszym kościele w Brwilnie grobowca  Majora Poznańskiego.  Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków. Ponieważ od ostatniej renowacji upłynęło wiele lat, jego stan ulega ciągłemu pogarszaniu. W chwili obecnej są już trudności z odczytaniem tekstów z popękanych tablic nagrobnych. W ostatnich latach ludzie ze Stowarzyszenia TRADYTOR, z własnej inicjatywy i za zgodą Księdza Kanonika, Proboszcza Henryka Lipki, dokonali napraw blaszanego dachu, aby uratować nasz zabytek przed całkowitym zniszczeniem. Proponuję wszystkim zainteresowanym mieszkańcom zapoznać się wątkiem na temat ratowania tegoż grobowca:

Grobowiec Majora Poznańskiego – Brwilno

Jestem ciekawy jakie jest nastawienie mieszkańców Brwilna do ratowania zabytków znajdujących się na naszym terenie. Może warto byłoby w jakiś sposób wesprzeć działania TRADYTOR’a, aby ich projekt pod roboczym tytułem: ,, Grobowiec Poznańskiego- powrót do świetności„, miał szanse powodzenia. Nie jesteśmy dużą społecznością i nie mamy zbyt wielkich możliwości do działania, ale nie powinniśmy też przechodzić obojętnie obok niszczejących pamiątek historii. Mam nadzieję, że mój wpis zaowocuje konstruktywną dyskusją na forum.Poznański2b