Tablice z nazwami ulic

W dniu dzisiejszym rozpoczęto montaż tablic z nazwami ulic przy drogach głównych i skrzyżowaniach.


Podatek od nieruchomości za rok 2015

W związku ze zbliżającym się terminem płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości za rok 2015 (15.03.2015), informujemy, że wpłaty można dokonać bezpośrednio u sołtysa pod adresem Brwilno 6J w dniu dzisiejszym 13.03.2015 (piątek) w godzinach 16.00-19.00, w dniu jutrzejszym 14.03.2015 (sobota) w godzinach 13.00-19.00. Wpłat można dokonać również w dowolnym urzędzie pocztowym, w banku, lub za pomocą […]


Tablice adresowe

Mieszkańcy Brwilna właśnie zaczęli otrzymywać pisma polecone z Urzędu Gminy informujące o nadaniu adresu (nazwa ulicy i numer porządkowy). Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie, każdy właściciel posesji ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z nadanym numerem porządkowym i nazwą ulicy, w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia, pod groźbą kary grzywny lub nagany (Dz. […]