Protokół z obrad III sesji Rady Gminy Stara Biała

Na stronach gminy ukazał się protokół Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się w dniu 30.12.2014.

W trakcie sesji Rady Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Downarowicz, reprezentujący mieszkańców Brwilna, zadał następujące pytania:

  • Poprosił o założenie odrębnej strony internetowej dla miejscowości Brwilno.
  • Poprosił o usunięcie częściowo uszkodzonych 6 drzew jabłoni przy tzw. ceówce.
  • Poprosił o ustawienie tablic z nazwami miejscowości „Brwilno” na drodze gminnej na granicy Brwilna i Wyszyny.
  • Zaproponował, aby tablice z nadanymi nazwami ulic w Brwilnie zawierały również zwyczajowo używane nazwy osiedli.

Wójt udzielił następujących odpowiedzi:

 • Strona internetowa każdego sołectwa powinna być prowadzona przez ich mieszkańców, nie Urząd Gminy. Oczywiście Urząd, o ile będzie taka potrzeba, udzieli koniecznej pomocy przy jej założeniu i prowadzeniu.
 • Drzewa zostaną usunięte, ale tylko te, które są własnością gminy.
 • Tablice z nazwami miejscowości „Brwilno” zostaną ustawione po zmianie organizacji ruchu na drodze gminnej.
 • Jeżeli przepisy tego nie zabraniają tablice ze zwyczajowymi nazwami osiedli zostaną umieszczone na tych samych słupkach, co nazwy ulic.