Relacja z debaty społecznej o bezpieczeństwie w miejscowości Brwilno

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zobligowało policjantów do przygotowania krótkich spotkań, podczas których mieszkańcy mogliby zgłaszać sugestie związane z bezpieczeństwem. Sołtys Brwilna, Pan Krzysztof Perkowski zorganizował spotkanie mieszkańców z policjantami. Wcześniej mieszkańcy mieli możliwość wypełnić ankiety. Druki były dostępne w sklepie i tam można było zapoznać się z ich treścią. Nasz dzielnicowy, mł. asp. Krzysztof Malanowski poprowadził dyskusję, której efektem miało być stworzenie podwalin do wykonania mapy zagrożeń naszej miejscowości.

Brwilno jest stosunkowo spokojnym obszarem. W miejscowości nie dochodzi do żadnych cięższych przewinień. W 2015 roku miało miejsce kilka włamań, na szczęście w każdym przypadku sprawcy zostali ujęci.

Poniżej niebezpieczne miejsca zgłoszone przez mieszkańców:

Skrzyżowanie ulic Wiślanej i Na wzgórzu – miejsce nieoświetlone, na uboczu. W godzinach nocnych parkowane są tam samochody, których kierowcy urządzają rajdy po ulicy Wiślanej. Ludzie mieszkający na pobliskim osiedlu wykorzystują to miejsce jako śmietnik i kompostownik. Wyrzucają tam śmieci, biomasę z ogrodu, gałęzie, stare donice itp. Przypominamy, że harmonogram zbiórki odpadów przewiduje również odbiór biomasy i nie ma potrzeby wyrzucać jej poza posesję.

Do miejsc potencjalnie zagrożonych zaliczono również okolicę kościoła. Zakątek upodobali sobie amatorzy wieczornych rozrywek w samochodach oraz nałogowi palacze „kadzidełek” Poruszono również temat braku oświetlenia wzdłuż ul. Kościelnej.  Tematy związane z oświetleniem ulicznym można zgłaszać poprzez „Formularz zgłoszenia problemu dot. infrastruktury drogowej” znajdujący się na stronach gminy.

Niespokojnie bywa również w okolicy sklepu, szczególnie wieczorami. Policjanci mają zaglądać tam od czasu do czasu.

Kolejnym problemem okazała się prędkość samochodów przejeżdżających głównymi ulicami. Na Spacerowej oraz Płockiej nie jest możliwe założenie progów zwalniających. Policjanci obiecali, że będą baczniej przyglądać się prędkości kierowców oraz zgłoszą problem do komendy miejskiej. Szczególnie niebezpieczny jest teren przy skrzyżowaniu Wrzosowej i Płockiej. Samochody jadące ze zbyt dużą prędkością w stronę Płocka mogą stwarzać zagrożenie. Nie są dostatecznie widoczne ze względu na zakręt, który muszą pokonać. Niebezpieczny jest również odcinek od pętli autobusowej do budynku tzw „koła rolniczego”. Jest to długa prosta z ograniczeniem do 50km/h, jednak większość kierowców nie zdejmuje tam nogi z gazu. Ulica Wrzosowa jest drogą lokalną, na której być może uda się rozwiązać problem progami

nzwalniającymi. W tym wypadku mieszkańcy muszą zgłosić taką konieczność.

Parkowanie na chodniku lub ścieżce rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy spacerowej również zostało zgłoszone jako problem związany z bezpieczeństwem. Każda nieruchomość ma wyznaczone miejsca postojowe w obrębie posesji i obowiązkiem mieszkańców jest korzystanie z nich.

Niebezpieczeństwo w miejscowości powodują psy, które biegają po ulicach bez nadzoru właścicieli. Domowe pupile puszczone luzem potrafią wejść w szkodę sąsiadom, niszczą uprawy oraz atakują przechodniów. Mieszkańcy zwrócili uwagę, że zdarzają się szczególnie agresywne osobniki, potrafiące zaatakować i zabić psy, które spacerują ze swoimi właścicielami. Osoby decydujące się na zwierzę powinny pamiętać, że ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody przez nie wyrządzane, a w razie niewywiązywania się ze swoich obowiązków podlegają karze grzywny.

Bezpańskie zwierzęta podrzucane przez osoby spoza miejscowości są wyłapywane i umieszczane w schronisku. Miesięczny koszt utrzymania psa w schronisku to ok 2 000zł.

Należy również pamiętać o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Wielu obecnych zwracało uwagę na fakt spalania śmieci w piecach. Sprawa śmieci została rozwiązana, gmina odbiera każdą ilość odpadów i nie ma potrzeby utylizować ich w tak uciążliwy dla sąsiadów sposób.

Zalecane działania prewencyjne:

Jeżeli w okolicy widujecie podejrzane samochody, ludzi wyrzucających śmieci w miejscach do tego nie wyznaczonych, lub coś budzi Wasz niepokój, to nie bójcie się zgłaszać tego dzielnicowemu. W takich miejscach patrole będą pojawiać się częściej. Działania prewencyjne skutecznie odstraszają złodziei i wandali.

Włamania, które miały miejsce w okolicznych miejscowościach dotyczyły głównie garaży. Należy szczególnie zwrócić uwagę na to, żeby pomieszczenia były zabezpieczone przed kradzieżą. Jeżeli przechowujemy w nich wartościowy sprzęt powinniśmy zachować dokumenty gwarancyjne. Bardzo ważne jest, żeby spisywać numery seryjne i identyfikacyjne. Dzięki takim numerom, które wpisywane są do rejestrów, istnieje szansa odnalezienia skradzionych dóbr. Na nie szczególnie zwracana jest uwaga w wypadku kontroli. Pozwalają na identyfikację sprzętu oraz dają niepodważalny dowód pozwalający ukarać sprawcę.

Radny zwrócił uwagę, że dobrym nawykiem są wieczorne spacery mieszkańców. Miejscowość żyje również po zmroku. Im więcej osób przemieszcza się wieczorami po naszych osiedlach tym większy problem mają potencjalni złodzieje i wandale.

Kolejnym pomysłem, wysuniętym przez policję, jest stosowanie systemów monitoringu lub atrap kamer, które mogą skutecznie zmylić złodzieja lub wandala. Nagrania z rejestratorów dostarczają niezbitych dowodów ułatwiających złapanie sprawców. Dobrym rozwiązaniem prewencyjnym jest umieszczenie na obiekcie tabliczki z napisem obiekt monitorowany.

Alexim.pl – importer i dystrybutor systemów monitoringu oraz

sponsor serwerów, domeny i administrator forum www.brwilno.pl

Atrapa kamery zewnętrznej z LED - Solar Panel Atrapa kamery zewnętrznej  Atrapa kamery kopułowej z LED Atrapa kamery obrotowej zewnętrznej

Poniżej podajemy dane kontaktowe naszego dzielnicowego:

mł. asp. Krzysztof Malanowski

24 266-14-97 lub 696-497-097

Posterunek policji w Starej Bałej ul. Zglenickiego 42 09-411 Biała

Spotkanie przebiegło w pozytywnej atmosferze. Dzielnicowy obiecał zająć się wszystkimi zgłoszonymi problemami i został zaproszony na wiosenne spotkanie mieszkańców, które planowane jest na terenie leśniczówki.