Zmiany w OSP Brwilno

W dniu 13 lutego 2016 roku, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie, na którym podsumowano działalność za okres kadencji 2010-2015.

Przyjęto sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono Zarządowi absolutorium.

Wybrano również nowy Zarząd, który będzie sprawował swoją funkcję przez kolejnych 5 lat.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://ospbrwilno.manifo.com/aktualnosci