Ograniczenie prędkości, Wrzosowa, Brwilno

W Brwilnie pojawiły się znaki informujące o wjeździe do pierwszej strefy zamieszkania>>

Przypominamy o podstawowych przepisach obowiązujących na ul. Wrzosowej w Brwilnie:

1. Piesi mają zawsze i wszędzie pierwszeństwo przed pojazdami. Nie trzeba malować pasów, przejść dla pieszych, budować chodników. Pas drogi jest wspólny dla wszystkich przemieszczających się użytkowników, z zachowaniem pierwszeństwa dla pieszych.

2. Ograniczenie prędkości do 20 km/h. Ograniczenie prędkości ma umożliwić należytą obserwację ruchu pieszych i dać odpowiedni czas na reakcję. Na takim terenie nie ma obowiązku zapewnienia opieki dzieciom do 7 roku życia. Na pozostałych użytkownikach drogi spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

3. Parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Większość mieszkańców parkuje nie tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu (miejsca oznakowane), ale także w każdym miejscu nieobjętym zakazem postoju, jak najbliżej swojego domu. W strefach zamieszkania pozostawianie aut na jezdni jest niedopuszczalne.

4. Wszyscy wyjeżdżający ze strefy ruchu są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa tak jakby włączali się do ruchu. Wyjeżdżający z ulicy Wrzosowej na skrzyżowaniu z ul. Spacerową muszą bezwzględnie ustąpić wszystkim pierwszeństwa.