Plany inwestycyjne w Brwilnie w roku 2018

Zgodnie z „Uchwałą Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok” (Uchwałą nr 245/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała, oraz z dokumentem „Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku” w roku 2018 przewidziane są w Brwilnie następujące inwestycje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 291317W relacji Maszewo Duże – Brwilno
2. Budowa ulicy Lawendowej w Brwilnie
3. Budowa placu zabaw w Brwilnie
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Brwilnie

Plany inwestycyjne w Brwilnie w roku 2018
Uchwałą Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok