Kompostownia w naszej gminie?

Mieszkańcy Nowej Białej i Maszewa Dużego dyskutowali na temat możliwości powstania kompostowni na terenie gminy. Jednym z priorytetów inwestycji miałoby być przetwarzanie odpadów pochodzących z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Temat jest emocjonujący i raczej nie zyska aprobaty mieszkańców. Więcej w Tygodniku Płockim. „Nie“ dla kompostowni link>> – […]


Plac zabaw/siłownia w Brwilnie

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy głosowali na Brwilno w konkursie „Podwórko Nivea” i wytrwali do końca. Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że mamy niewielkie szanse na wygranie, ale mieszkańcy mimo to zaangażowali się i codziennie oddawali swój głos. Dzięki temu na startujących w konkursie 1117 lokalizacji dla placów zabaw ostatecznie zajęliśmy 476 miejsce. Okazaliśmy się lepsi […]


Grobowiec Majora Poznańskiego

Grupa osób ze Stowarzyszenia TRADYTOR, która próbuje dbać o zapomniane zabytki, od kilku lat stara się podjąć działania mające na celu ratowanie znajdującego się przy naszym kościele w Brwilnie grobowca  Majora Poznańskiego.  Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków. Ponieważ od ostatniej renowacji upłynęło wiele lat, jego stan ulega ciągłemu pogarszaniu. W chwili obecnej są […]


Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie – etap II

Na stronach Gminy pojawiło się ogłoszenie o przetargu na budowę kolejnego odcinka ulicy Wrzosowej w Brwilnie. Termin wykonania to 3 miesiące od podpisania umowy z wykonawcą. Termin składania ofert to 27.05.2015, termin podpisania umowy to 30 dni, więc droga będzie gotowa na koniec września… http://bip.starabiala.pl/?app=przetargi&nid=3953&y=2015&status=1


Podwórko NIVEA

Gmina Stara Biała zgłosiła 2 lokalizacje placów zabaw w ramach akcji „Podwórko NIVEA Rodzinne Miejsce Zabaw”. Pierwsza lokalizacja to Brwilno, ul. Wrzosowa a druga lokalizacja w Ogorzelicach na osiedlu domów wielorodzinnych. Każdy może oddać codzienne jeden głos. Na wybraną lokalizację można głosować do 31.05.2015 r. na stronie internetowej: www.nivea.pl/podworko. W ramach akcji na terenie kraju […]


Plan odnowy miejscowości Brwilno na lata 2011-2018

Przeglądając strony BIP Gminy Stara Biała znalazłem plany odnowy dla poszczególnych miejscowości. Część z postulatów zawartych w raporcie dla Brwilna link>> już zrealizowano: – budowa parkingu i drogi prowadzącej do kościoła – budowa dróg wewnętrznych na osiedlach na terenie miejscowości Brwilno (w trakcie) Wątpię, żeby do 2018 udało się spełnić wszystkie postawione cele. Do tej […]


Wjazdy na posesje przy ul. Wrzosowej w Brwilnie

Ostatnio przeglądałem projekt, wg którego planowana jest budowa kolejnego odcinka ulicy Wrzosowej w Brwilnie. Niepokojące jest sytuowanie wjazdów na posesje znajdujące się przy tej drodze. Polecam przejrzeć dokumentację i sprawdzić co projektanci przewidzieli przy waszych posesjach. Kwiatki, które ja znalazłem to dziwnie zwężające się drogi boczne, podjazdy o szerokości mniejszej niż 2m i lokalizowanie wjazdu […]